herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Informacja o komisji komunalnej


Informacja

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności odbędzie się
w dniu 20 MARCA 2012r. (WTOREK) o godz. 13.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 12 stycznia 2012 r., z dnia 1 lutego 2012 r.
  i z dnia 16 lutego 2012 r. oraz z posiedzenia wspólnego Komisji z dnia 7 grudnia 2011 r.

 1. Sprawozdanie Straży Miejskiej w Chojnie z działalności za 2011 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
  druk nr 1/XV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chojna w 2012 roku. druk nr 2/XV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. druk nr 3/XV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów nieruchomości niezabudowanej. (właściciele działek przy ul. Żółkiewskiego)
  druk nr 4/XV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. (E.J.Wójcik zam. Chojna) druk nr 5/XV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej. (Polski Związek Działkowców - obr. 3 m. Chojna
  ul. Dworcowa) druk nr 6/XV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. (M. Kowalczyk zam. Chojna) druk nr 7/XV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 2, położonego w Chojnie przy ul. Skwer Jagielloński 5. (B.J. Michalak
  zam. Chojna) druk nr 8/XV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Chojna.
  druk 9/XV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. druk nr 10/XV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej
  w Chojnie. druk nr 11/XV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna.
  druk nr 12/XV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
  w Chojnie na rok 2012. druk nr 13 /XV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów i samorządowców województwa zachodniopomorskiego w związku z brakiem planów inwestycyjnych Polskiej Grupy Energetycznej S.A. dotyczących Elektrowni Dolna Odra
  w Nowym Czarnowie. druk nr 14/XV/2012

 1. Wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 19-03-2012 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2012 12:47