herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

XV sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 22 marca 2012 r. GODZ. 11.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady.

 4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wnioski Komisji.

 1. Informacja dotycząca dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  na terenach wiejskich ze środków unijnych.

 1. Informacja Burmistrza Gminy Chojna z realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu przestrzennym za 2011 rok.

 1. Sprawozdania Przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Chojnie
  z działalności za rok od początku VI kadencji.

 1. Sprawozdanie Straży Miejskiej w Chojnie z działalności za 2011 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. druk nr 1/XV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chojna w 2012 roku.
  druk nr 2/XV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju
  na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. druk nr 3/XV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów nieruchomości niezabudowanej. (właściciele działek przy ul. Żółkiewskiego)
  druk nr 4/XV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. (E.J.Wójcik zam. Chojna) druk nr 5/XV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej. (Polski Związek Działkowców - obr. 3 m. Chojna
  ul. Dworcowa) druk nr 6/XV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. (M. Kowalczyk zam. Chojna) druk nr 7/XV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 2, położonego w Chojnie przy ul. Skwer Jagielloński 5. (B.J. Michalak zam. Chojna)
  druk nr 8/XV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Chojna.
  druk 9/XV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. druk nr 10/XV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Chojnie. druk nr 11/XV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna. druk nr 12/XV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2012. druk nr 13 /XV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów i samorządowców województwa zachodniopomorskiego w związku z brakiem planów inwestycyjnych Polskiej Grupy Energetycznej S.A. dotyczących Elektrowni Dolna Odra
  w Nowym Czarnowie. druk nr 14/XV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 19-03-2012 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2012 13:10