Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży

 

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaję do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości                 

według księgi wieczystejoraz katastru

nieruchomości

KW – SZ1Y/00043267/8

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działka nr 22/1 położona w obrębieKrajnik Dolny.

Powierzchnia  nieruchomości   

                                       0,02 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Krajnik Dolny.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek - RIVa.

Działka położona jest w na terenie zalewowym, zagrożonym powodzią.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

 

 

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań    i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojna ww. nieruchomość oznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i inne formy zagospodarowania terenu nie powodujące uciążliwości dla rolnictwa.

Termin zagospodarowania              nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

 

3 400,00 zł

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

 

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

 

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 22/1 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia         30 kwietnia 2012 r.    

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz usunięciem           z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją  ponosi  nabywca.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 21-03-2012 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 21-03-2012 12:06