Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna działając zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, tanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym

 

Burmistrz  Gminy Chojna

 

działając zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości, tanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości                 

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW – SZ1Y/00064176/6

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 268/5 położona w obrębie 4 miasta Chojna

   Powierzchnia  nieruchomości   

                                       0,1612 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym  nr 4 miasta Chojna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek – dr.

Na działce ustanowiona jest nieodpłatna i na czas nie oznaczony służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika działki nr 268/6.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

 

 

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna -działka nr 268/5 oznaczona jest jako zabudowa usługowa.

 

Termin zagospodarowania              nieruchomości

__________________________

Cena (wartość, wycena) nieruchomości

 

46 000 zł+23% VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

 

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

 

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 268/5 została przeznaczona do oddania w wieczyste użytkowanie w udziałach po 1/12 każdemu z właścicieli działek przyległych, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XV/150/2012 z dnia 22.03.2012 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia           7 maja 2012 r.

 

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne oraz  związane z usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 27-03-2012 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2012 13:52