Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna działając zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Burmistrz  Gminy Chojna

 

działając zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości                 

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW – SZ1Y/00038702/2

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 38/117 położona w obrębie 8 miasta Chojna

   Powierzchnia  nieruchomości   

                                       0,0363 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym  nr 8 miasta Chojna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek – Bp.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

 

 

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna -działka nr 38/117 to wydzielone tereny rozwoju osadnictwa, gdzie zabudowa jest możliwa pod warunkiem podporządkowania jej względem krajobrazowym, obszary przeznaczone pod zorganizowaną działalność inwestycyjną, teren byłego lotniska, ustala się obszary rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych (park technologiczny).

 

Termin zagospodarowania              nieruchomości

__________________________

Cena (wartość, wycena) nieruchomości

 

10 000 zł+23% VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

 

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

 

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 38/117  została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zgodnie  z Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XV/151/2012 z dnia 22.03.2012 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia            7 maja 2012 r.

 

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne oraz  związane z usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 27-03-2012 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2012 13:58