herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl


Informacja

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności
odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012r. (WTOREK) o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w roku 2011.

 2. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 w Gminie Chojna.

 3. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w Chojnie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie w 2011 roku.

 4. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z Organizacjami Pozarządowymi za 2011 rok.

 5. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna za okres od 1.01.2011 r. do 31.12. 2011 r.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. druk nr 1 /XVI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawi zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. druk nr 2 /XVI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna
  na lata 2012-2022. druk nr 3/XVI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
  druk nr 4/XVI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Centrum Kultury w Chojnie.
  druk nr 5/XVI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z ich podziałem. druk nr 6/XVI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (dzierżawa z przeznaczeniem pod budowę elektrowni słonecznej) druk nr 7/XVI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna. druk nr 8/XVI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. druk nr 9/XVI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/427/2010 z dnia 16 września 2010 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest
  z terenu Gminy Chojna na lata 2009-2032. druk nr 10/XVI

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad finansowania zadań w zakresie unieszkodliwiania azbestu zawartego w pokryciach dachowych, elewacji pochodzących z budynków mieszkalnych
  i gospodarczych oraz instalacji wodociągowej położnych na terenie Gminy Chojna.
  druk nr 11/XVI

 1. Wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 23-04-2012 07:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2012 07:25