Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

O G Ł O S Z E N I E BurmistrzGminy Chojna ogłasza drugie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 5 miasta Chojna przy ul. Jodłowej: działka nr 54/5 o pow. 0,0916 ha, działka nr 54/9 o pow. 0,1195 ha

 

Chojna, dnia 12 kwietnia 2012 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

BurmistrzGminy Chojna ogłasza drugie nieograniczone przetargi ustne
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 5 miasta Chojna przy         ul. Jodłowej:

 

- działka nr 54/5 o pow. 0,0916 ha, KW SZ1Y/00066755/0,

   Cena wywoławcza - 40 000,00 zł,                          wadium - 4 000,00 zł,
   minimalne postąpienie - 400,00 zł;

 

- działka nr 54/9 o pow. 0,1195 ha, KW SZ1Y/00062465/5,

   Cena wywoławcza - 50 000,00 zł,                           wadium -  5 000,00 zł,

   minimalne postąpienie - 500,00 zł.

 

Do cen osiągniętych w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działki posiadają użytek RIIIa.

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z wydanymi decyzjami ustalającymi warunki zabudowy nieruchomości przewidziane są pod zabudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone       w dniu przetargu.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

PRZETARGIodbędą się w dniu 24 maja 2012 r.w Urzędzie Miejskim    w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 wgodz. 1120  - 1140 (co 10 minut).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 maja 2012 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.   

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 8), telefon                 91 414 1485 wew. 61.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 24-04-2012 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2012 09:34