Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: działka nr 156

 

Chojna, dnia 23.04.2012r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojnaogłasza drugie przetargi nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości :

- zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o pow. zabudowy 79m2, położonej w obrębie 4m.Chojna,  działka nr 156 o pow. 733m2, KW 45253.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – brak przeznaczenia. Dotychczasowe wykorzystanie nieruchomości- usługi.  Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka jest sklasyfikowana jako Bi. 

 

cena wywoławcza 30 000,00zł                                                                      wadium  3 000,00zł

 minimalne postąpienie 300zł

 

- zabudowanej hangarem samolotowym o pow. użytkowej 245m2, położonej w obrębie 8m.Chojna
w działce nr 36/96 o pow. 4339m2, KW 44160. Działka zakrzaczona i zadrzewiona. Teren nieruchomości równy, kształt regularny.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – teren byłego lotniska. Zgodnie ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi. 

cena wywoławcza 78 000,00zł                                                                       wadium 7 800,00zł

w tym cena gruntu – 59 280,00zł

             cena obiektu – 18 720,00zł
minimalne postąpienie 780zł

 

Przetargi odbędą się dnia 31.05.2012r. o godz. 10.45 i 11.00 wUrzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 28.05.2012r. (liczy się data wpłaty).  

 

-        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

-        Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

-        Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

-        Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

-        Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

-        Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 24-04-2012 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2012 09:38