Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Jelenin: działka nr 173/8 o pow. 0,0907 ha, działka nr 173/9 o pow. 0,0907 ha, działka nr 173/10 o pow. 0,0906 ha, działka nr 173/12 o pow. 0,1022 ha, działka nr 173/13 o pow. 0,1023 ha, działka nr 173/14 o pow. 0,1023 ha,

 

Chojna, dnia 27 kwietnia 2012 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

BurmistrzGminy Chojna ogłasza drugie nieograniczone przetargi ustne
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Jelenin:

 

1. działka nr 173/8 o pow. 0,0907 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11 o pow. 0,0400

    ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIVa, RIVb, ŁIII:

    CENA WYWOŁAWCZA – 19 700,00 zł ,         WADIUM - 1970,00zł.

    (W tym: 19 000,00 zł - działka

                  700,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

    Minimalne postąpienie wynosi 200,00 zł.

 

2. działka nr 173/9 o pow. 0,0907 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11 o pow. 0,0400

    ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIVb, ŁIII:

    CENA WYWOŁAWCZA – 19 700 zł ,         WADIUM – 1 970,00zł.

    (W tym: 19 000,00 zł - działka

                  700,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

    Minimalne postąpienie wynosi 200,00 zł.

 

3. działka nr 173/10 o pow. 0,0906 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11 o pow. 0,0400

    ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIVb, ŁIII:

    CENA WYWOŁAWCZA – 19 700,00 zł ,         WADIUM – 1 970,00zł.

    (W tym: 19 000,00 zł - działka

                  700,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

    Minimalne postąpienie wynosi 200,00 zł.

 

4. działka nr 173/12 o pow. 0,1022 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11 o pow. 0,0400

    ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIVa, ŁIII:

    CENA WYWOŁAWCZA – 20 700,00 zł ,         WADIUM - 2 070,00zł.

    (W tym: 20 000,00 zł - działka

                  700,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

    Minimalne postąpienie wynosi 210,00 zł.

 

5. działka nr 173/13 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11 o pow. 0,0400

    ha (droga dojazdowa), rodzaj użytku ŁIII:

    CENA WYWOŁAWCZA – 20 700,00 zł ,         WADIUM - 2070,00zł.

    (W tym: 20 000,00 zł - działka

                  700,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

    Minimalne postąpienie wynosi 210,00 zł.

 

6. działka nr 173/14 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11 o pow. 0,0400

    ha (droga dojazdowa), rodzaj użytku ŁIII:

    CENA WYWOŁAWCZA – 20 700,00 zł ,         WADIUM - 2 070,00zł.

    (W tym: 20 000 zł - działka

                  700,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

    Minimalne postąpienie wynosi 210,00 zł.

 

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

 

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy nieruchomości przewidziane są pod zabudowę budynków rekreacyjnych.

 

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

PRZETARGodbędzie się dnia 31 maja 2012 r.w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 od godz. 1140 do godz. 1230 co 10 minut.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 28 maja 2012 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.   

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 8), telefon 91 414 1485 wew. 61

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 09-05-2012 07:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2012 07:21