Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8m.Chojna w działkach: nr 36/29 o pow. 5098m^2, nr 36/30 o pow. 12704m^2

 

Chojna, dnia 29.04.2012r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojnaogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8m.Chojna w działkach:

- nr 36/29 o pow. 5098m2 zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o pow. zabudowy 3590m2, KW nr 38674. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego ok.80%. Budynek do kapitalnego remontu lub rozbiórki.

 

- nr 36/30 o pow. 12704m2 zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o pow. zabudowy 9m2, KW 38675. Budynek w złym stanie technicznym. Działka częściowo zakrzaczona i zadrzewiona.

 

Działki nie uzbrojone, dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej w zasięgu ulicy.

Nieruchomości sprzedawane są łącznie.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego terenu. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – teren byłego lotniska. Zgodnie ewidencją gruntów
i budynków działki sklasyfikowane jako B oraz Bi.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

cena wywoławcza – 250.000,00zł                                                           wadium  25.000,00zł

 minimalne postąpienie 2.500,00zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2012r. o godz. 10.10 wUrzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 
najpóźniej do dnia  11.06.2012r. (liczy się data wpłaty). 

 

-        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

-        Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

-        Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

-        Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

-        Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 09-05-2012 07:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2012 07:23