Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojnaogłaszatrzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej hangarem samolotowym o pow. użytkowej 245m2, położonej w obrębie 8m.Chojna w działce nr 36/160 o pow. 4640m2, ul. Przemysłowa, KW SZ1Y/00044143/0

 

Chojna, dnia 27.04.2012r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojnaogłaszatrzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej hangarem samolotowym o pow. użytkowej 245m2, położonej w obrębie 8m.Chojna w działce nr 36/160 o pow. 4640m2, ul. Przemysłowa, KW SZ1Y/00044143/0.

 

Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – teren byłego lotniska. Zgodnie ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi. 

Działka posiada dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, telefonicznej. Przez działkę przebiegają linie energetyczne Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

cena wywoławcza 70.000,00zł                                                           wadium  7 000,00zł

 w tym: cena gruntu- 55.300,00zł

              cena obiektu- 14.700,00zł

              minimalne postąpienie 700,00zł

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 14.06.2012r. o godz. 10.20 wUrzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002  najpóźniej do dnia 11.06.2012r. (liczy się data wpłaty).  

 

-         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

-         Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

-         Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

-         Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

-         Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8)
tel. 414 10 35 wew. 61.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 09-05-2012 07:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2012 07:27