Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

O B W I E S Z C Z E N I E o wydanej decyzji decyzja Nr BPI.6733.5.2012. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr: 197, 510, 203

 

Chojna, dnia 08 czerwca 2012r.

BPI.6733.5.2011.                  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08 czerwca 2012 r. została  wydana decyzja Nr BPI.6733.5.2012. oustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

 

- budowie czterech zbiorników retencyjnych ( dwóch zasadniczych i dwóch pomocniczych), grobli ziemnych, jazów i przepustów na terenie działki nr: 197,

- budowie dwóch przepustów komunikacyjnych na terenie działki  nr: 510,

- umocnieniu wylotu przepustu poprzez ułożenie luźnego narzutu kamiennego w dnie cieku na terenie działki nr : 203,

- przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4kV oraz przebudowie istniejącego przyłącza elektroenergetycznego na terenie działki  nr 197,położonych w obrębie ewidencyjnym Mętno, gmina Chojna.

 

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna,

ul.  Szczecińska 36,74-500 Chojna.

                

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 9, 74-500 Chojna, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 12-06-2012 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-06-2012 08:02