herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

XVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 28 czerwca 2012 r. GODZ. 11.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady.

 4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wnioski Komisji.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2011 r.

- przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2011 rok;

- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2011 rok.

- przedstawienie uchwały RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania
Burmistrza Chojny z wykonania budżetu za 2011 rok

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały - druk nr 1/XVIII/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. druk nr 2/XVIII/2012

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Chojna
za 2011 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

- przedstawienie uchwały RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

-dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
  druk nr 3/XVIII/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna. druk nr 4/XVIII/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do współpracy niemieckich i polskich miast
  i gmin w ramach "Transgranicznego Planu Działania - Przyszłość Doliny Dolnej Odry”.
  druk nr 5/XVIII/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
  i klubów dziecięcych. druk nr 6/XVIII/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w 2012 roku - Kościół Najświętszej Maryi Panny w Chojnie. druk nr 7/XVIII/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (dzierżawa pod budowę elektrowni słonecznej) druk nr 8/XVIII/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 1. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 25-06-2012 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2012 08:26