Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży drodze przetargu nieograniczonego obręb 7 m. Chojna, działka nr 207/28 o pow. 4165m2, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o pow. użytkowej 601m2 oraz dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi

 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

W Y K A Z              

 

     Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2ustawy o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. Nr 102, poz.651 z 2010r. ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży drodze przetargu nieograniczonego.

 

oznaczenie nieruchomości

 

obręb 7 m. Chojna, działka  nr 207/28 o pow. 4165m2, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o pow. użytkowej 601m2 oraz dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi

(kioski handlowe)

Opis nieruchomości

budynek handlowo-usługowy do rozbiórki budynki inne niemieszkalne (kioski handlowe) do przeniesienia lub rozbiórki, dostęp do działki
z ulicy Jagiellońskiej i ul.Ogrodowej

Nr księgi wieczystej

KW SZ1Y/00064293/2

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna – tereny usługowe; w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi

cena nieruchomości

1 415 000,00zł

Obciążenia nieruchomości

Ustanowiona zostanie służebność dojścia i dojazdu rzecz każdoczesnego właściciela działek
nr 207/25, 207/26, 207/27 i 207/29

 

 

 

 

         Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ww. ustawy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem

5 grudnia 1990r. lub spadkobiercą, pod warunkiem złożenia wniosku, w terminie do dnia 3.08.2012r.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 25-06-2012 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2012 14:07