Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny: - działka nr 22/1 o pow. 0,02 ha, KW SZ1Y/000043267/8

 

Chojna, dnia 26 czerwca 2012 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

BurmistrzGminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny:

- działka nr 22/1 o pow. 0,02 ha, KW SZ1Y/000043267/8.

 

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzeganego gminy Chojna nieruchomość oznaczona jest jako tereny zabudowane. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytek - RIVa.


CENA WYWOŁAWCZA – 2 000,00 zł,  WADIUM - 200,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone        w dniu przetargu.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

PRZETARGodbędzie się dnia 16 sierpnia 2012 r.w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 o godz. 1240.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2012 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.   

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 8), telefon                 91 414 1485 wew. 61.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 27-06-2012 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2012 13:38