Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U/VI/USCO-04 ZBIÓRKA PUBLICZNA

 

ZBIÓRKA PUBLICZNA

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162; z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.) 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, który powinien zawierać plan określający:
  • cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej. Cel zbiórki powinien być  zgodny z prawem oraz zasługiwać na poparcie ze względu na interes publiczny. Za takie cele uznaje się cele religijne, państwowe, oświatowe, kulturalno-społeczne, społeczno-opiekuńcze,
  • formy przeprowadzania zbiórki pieniężnej,
  • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,
  • obszar na którym zbiórka publiczna ma być przeprowadzona,
  • sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,
  • liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej,
  • przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj poszczególnych wydatków,
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • aktualny wyciąg z rejestru sądowego,
  • statut organizacji lub akt organizacji komitetu (w przypadku, gdy zbiórkę ma przeprowadzić komitet tylko w tym celu utworzony)
  • podpisany przez wszystkich członków komitetu
 3. Do wglądu:
  • dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za zbiórkę

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 za wydaną decyję - 82,00zł

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:


w ciągu miesiąca,

 

 

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydział Spraw Obywatelskich – Ewidencja ludności, ul. Jagiellońska 2, parter,

tel. 414-10-35, wew. 71.


V. TRYB ODWOŁAWCZY:


 • Odwołanie wnosi się do wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim).
  Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA SPRAWY:


Wymeldowania dokonujemy osobiście, a za osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje ich przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nimi faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 05-07-2012 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Adamczyk 17-09-2012 13:46