Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8m.Chojna w działkach:- nr 36/29 o pow. 5098m2 oraz - nr 36/30 o pow. 12704m2


Chojna, dnia 4.07.2012r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8m.Chojna w działkach:

- nr 36/29 o pow. 5098m2 zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o pow. zabudowy 3590m2, KW nr 38674. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego ok.80%. Budynek do kapitalnego remontu lub rozbiórki.

- nr 36/30 o pow. 12704m2 zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o pow. zabudowy 9m2, KW 38675. Budynek w złym stanie technicznym. Działka częściowo zakrzaczona i zadrzewiona.

Działki nie uzbrojone, dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej w zasięgu ulicy.

Nieruchomości sprzedawane są łącznie.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego terenu. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - teren byłego lotniska. Zgodnie ewidencją gruntów
i budynków działki sklasyfikowane jako B oraz Bi.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

cena wywoławcza - 200.000,00zł wadium 20.000,00zł

minimalne postąpienie 2.000,00zł

Przetarg odbędzie się dnia 16 sierpnia 2012r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002
najpóźniej
do dnia 11.08.2012r. (liczy się data wpłaty).

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
    w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-07-2012 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2012 14:33