Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza piąty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8m. Chojna w działce nr 36/102 o pow. 7014m2, KW 44166.


 

Chojna, dnia 4.07.2012r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza piąty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8m. Chojna w działce nr 36/102
o pow. 7014m
2, KW 44166.

 

Zapis w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - teren byłego lotniska. Zgodnie ewidencją gruntów i budynków działki sklasyfikowane jako Bp.

Działka jest uzbrojone w urządzenia komunalne w zasięgu- kanalizacja, energia elektryczna.

Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

cena wywoławcza 55 000,00zł wadium 5 500,00zł

minimalne postąpienie 550,00zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 16 sierpnia 2012r. o godz. 10.10 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 11.08.2012r. (liczy się data wpłaty).

 

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium
    w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

 

BURMISTRZ

 

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-07-2012 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 05-07-2012 14:36