Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U/VI/USCO-11 REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW

 

REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. Nr 158, poz. 941), Ustawa z dnia 31 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      Zgłoszenie reklamacji o nieprawidłowościach w rejestrze wyborców (reklamację można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 3 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich (symbol - USCO), pokój nr 6, tel. 91-414-10 wew. 71

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Skargę na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Gryfinie za pośrednictwem Burmistrza  Gminy Chojna, który wydał decyzję. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

  1. Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek, rejestr do wglądu w Referacie Spraw Obywatelskich,
  2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
    • pominięcia wyborcy w rejestrze,
    • wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
    • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze miasta/gminy Chojna.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 11-07-2012 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Adamczyk 17-09-2012 13:50