Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U/VI/USCO-12 WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

 

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941).

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B*” dla:
  • Wyborcy stale zamieszkałego na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  • Wyborcy nigdzie niezamieszkałego stale przebywającego na terenie gminy
  • Wyborcy zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały
 2. Załączniki:
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  • "Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców” Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie miasta/gminy Chojna

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 3 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USCO), pokój nr 6, tel. 91-414-10-35 wew. 71

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Skarga do Sądu Rejonowego w Gryfinie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.

Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 11-07-2012 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Adamczyk 17-09-2012 13:51