Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U/VII/USC-01 ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO)

 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO)

Podstawa prawna: art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 ze zmianami) oraz art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264 - tekst jednolity).


 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Załączniki:
  1. w przypadku panny i kawalera:
   • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Chojną. 
   • dla osób urodzonych w Chojnie  kierownik USC sam sporządza odpis aktu urodzenia. 
    Dokumenty do wglądu:
   • dokumenty stwierdzające tożsamość ( dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu). 
  2. w przypadku osób rozwiedzionych:
   • odpisy skrócone aktu urodzenia- osoby urodzone poza Chojną ,
   • dla osób urodzonych w Chojnie  kierownik USC sam sporządza odpis aktu urodzenia
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub  wyrok  sądu.
    Dokumenty do wglądu:
   • dokumenty stwierdzające tożsamość.( dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 
  3. w przypadku wdowców:
   • odpisy skrócone aktu urodzenia -osoby urodzone poza Chojną ,
   • dla osób urodzonych w Chojnie  kierownik USC sam sporządza odpis aktu urodzenia 
   • odpis aktu zgonu współmałżonka.
    Dokumenty do wglądu:
   • dokumenty stwierdzające tożsamość ( dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 
  4. w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
   • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
   • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
    Do wglądu:
   • dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego  w Chojnie lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy w Chojna – Bank Spółdzielczy w Chojnie 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), tel. 91-4141398.
e-mail: usc@chojna.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku nie spełnienia warunków koniecznych do zawarcia małżeństwa osoby  zainteresowane powinny zwrócić się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca  zameldowania. 

VI. UWAGI:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed  planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC,  w celu złożenia dokumentów.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 12-07-2012 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 16-07-2014 12:55