Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

 

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste            w drodze przetargu. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie i opis nieruchomości

Pow.

Sposób zagospodarowania

Cena

gruntu

Wysokość opłat

Uwagi

Miasto Chojna

Obręb 8

Działka nr 38/45

Zabudowana boksami garażowymi

KWSZ1Y00041357/2

 

 

 

3643 m2

 

Na przedmiotowej działce przewidziana jest budowa              10 stanowisk garażowych:

 

- 6 stanowisk garażowych

w udziale do 1824/100000 części:

 

 

- 4 stanowiska garażowe            w udziale do 1823/100000 części

 

Do ceny osiągniętej                   w przetargu doliczony będzie 23% podatek VAT

 

 

 

 

- cena jednego udziału - 2772,48 zł;

 

 

- cena jednego udziału - 2770,96 zł

 

 

 

 

Pierwsza opłata roczna  25% ceny działki - 693,12 zł.

Opłata roczna 5% ceny działki - 138,62 zł;

 

Pierwsza opłata roczna 25% ceny działki - 692,74 zł.

Opłata roczna 5 % ceny działki - 138,55 zł.

Budowa boksów garażowych                  w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W nieobowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony jest symbolem    52 KS – zespół garażowo parkingowy.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojna nieruchomość oznaczona jako tereny byłego lotniska

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami wynosi  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu  do dnia 22 sierpnia  2012 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne oraz z usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi  nabywca.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 13-07-2012 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2012 12:56