Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 193,60m2 i budynkiem innym niemieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 189 o pow. 1000m2, położonej w obrębie Strzelczyn gm. Chojna


Chojna, dnia 23.07.2012r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA TRZECI

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 193,60m2 i budynkiem innym niemieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 189 o pow. 1000m2, położonej w obrębie Strzelczyn gm. Chojna.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - obszar zabudowy mieszkaniowej, siedliskowej. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „B”- tereny mieszkaniowe.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z 2004r. ze zmianami).

Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową na rzecz dojścia i dojazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 190/6, nr 190/7, położonych w obrębie Strzelczyn gmina Chojna.

Cena wywoławcza: 100.000,00zł wadium: 10.000,00zł

minimalne postąpienie 1000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2012r. o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 24.08.2012 r. w godzinach od 11.00-12.00 .

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dniu 27.08.2012r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt ewentualnych nierozpoznanych urządzeń infrastruktury technicznej w porozumieniu z ich właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4)
tel. 414 10 35 wew. 60.

Burmistrza

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 23-07-2012 08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leokadia Pohorecka 23-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2012 08:17