Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 173,70m2, położonego w Chojnie, przy ul. Narciarskiej 57


CHOJNA, 1.08.2012r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 173,70m2, położonego w Chojnie, przy
ul. Narciarskiej 57 wraz z udziałem 714/1000 części w działce nr 10 o pow. 318m2, KW SZ1Y/00034777/0.

Do lokalu przynależą piwnice o pow. 182,40m2 i strych o pow. 53,28m2. W skład lokalu wchodzi
18 pomieszczeń, wejście do piwnicy odrębne, wejście na strych do wykonania we własnym zakresie.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojna niniejsza działka oznaczona jest symbolem 14U - zabudowa usługowa (zakaz nadbudowy, rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku oraz zmiany funkcji usługowej, zakaz nie dotyczy zmiany branży), zakaz trwałego grodzenia terenu i podziału działki.

Lokal będzie można oglądać dnia 5.10.2012r. w godzinach od 14.30 do godz. 15.15.

cena wywoławcza 433.000,00zł Wadium: 43.300,00zł

minimalne postąpienie 4.330,00zł

Wadium ww. wysokości należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 8.10.2012r.

Sprzedaż lokalu niemieszkalnego zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535z 2004r.ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2012r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na
odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
    w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 02-08-2012 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2012 14:24