Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o pow. zabudowy 602m2 i dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi (kioski handlowe), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/28 o pow. 4165m2, położonej w obrębie 7 miasta Chojna centrum miasta.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                             Chojna, dnia 6.08.2012r.

 

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

      

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o pow. zabudowy 602m2 i dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi (kioski handlowe), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/28 o pow. 4165m2, położonej w obrębie 7 miasta Chojnacentrum miasta.

 

Budynek handlowo-usługowy przeznaczony do rozbiórki natomiast budynki inne niemieszkalne (kioski handlowe) do przeniesienia lub rozbiórki.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – w części teren zabudowany oraz
w części przemysł i składy”. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”- inne tereny zabudowane.

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004r.  ze zmianami).

Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową na rzecz dojścia i dojazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 207/25, nr 207/26, nr 207/27, nr 207/29, położonych w obrębie 7 miasta Chojna.

 

cena wywoławcza1 415 000,00zł                                                          wadium: 141.500,00zł

minimalne postąpienie 14.150,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2012r. o godz. 10.45 wUrzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 15.10.2012r. (liczy się data dokonania wpłaty).  

 

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

            Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
            a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na
            odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.
  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
    w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

                                                                                                             

                                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                               Adam Fedorowicz

 

 

  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 07-08-2012 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 07-08-2012 13:03