Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y00043389/9

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 14 położona w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna

Powierzchnia nieruchomości

0,12 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Zatoń Dolna

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytek - RV. Działka położona jest przy rzece Odra, w części stanowi teren równinny, przechodzący w skarpę, porośniętą ściśle wieloletnimi drzewami.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem ogólnym, obowiązującym do 21.12.2002 r. nieruchomość oznaczona jako tereny osiedlowe - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa i inne formy zagospodarowania nie powodujące uciążliwości dla otoczenia.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna -działka oznaczona jest częściowo jako obszar rolnictwa, częściowo obszary zabudowane.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

22 000 zł

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 14 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 26 lipca 2012 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz z usunięciem
z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Chojna, dnia 14 czerwca 2012 r.

Z up. Burmistrza

mgr Wojciech Długoborski

Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 14-08-2012 07:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2012 07:38