Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży działki 193/2 położona w obrębie Jelenin gmina Chojna


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y00041741/1

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 193/2 położona w obrębie Jelenin gmina Chojna

Powierzchnia nieruchomości

0,0999 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Jelenin, zlokalizowana w strefie wiejskiej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą oraz nieruchomości gruntowe rolne.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytek - RIVb, RV.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzją nr BPI.7331/127/2010 Urzędu Miejskiego w Chojnie określono dla przedmiotowej nieruchomości warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

20 000 zł + 23% VAT

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 193/2 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 28 września 2012 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz z usunięciem
z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Chojna, dnia 17 sierpnia 2012 r.

Z up. Burmistrza

mgr Wojciech Długoborski

Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 17-08-2012 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-08-2012 12:28