Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8m.Chojna, działka nr 36/162 o pow. 5371m2, ul. Przemysłowa

Chojna, dnia 23.08.2012r.

 

Burmistrz Gminy Chojnaogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8m.Chojna, działka nr 36/162 o pow. 5371m2, ul. Przemysłowa, KW SZ1Y/00049725/9.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego terenu. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – teren byłego lotniska. Zgodnie ewidencją gruntów i budynków działki sklasyfikowane jako Bp.

Działka posiada dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, telefonicznej. Przez działkę przebiegają linie energetyczne. Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

cena wywoławcza 60 000,00zł                                                                                      wadium 6 000,00zł                 

minimalne postąpienie 600,00zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 4 października 2012r. o godz. 9.45 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12. 

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia  1.10.2012r. (liczy się data wpłaty). 

 

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.
  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
    w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.’’

 

   

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 24-08-2012 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 24-08-2012 08:33