Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna informuje, że z dniem 1.01.2013r. ulegają zmianie zasady sprzedaży lokali komunalnych na rzecz najemców.


WAŻNE DLA NAJEMCÓW MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

Burmistrz Gminy Chojna informuje, że z dniem 1.01.2013r. ulegają zmianie zasady sprzedaży lokali komunalnych na rzecz najemców.

Nowe zasady sprzedaży ww. lokali realizowane będą zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28.06.2012r. tj.:

bonifikaty przy sprzedaży lokali na obszarze miejskim:

 • 90% dla nabywców w budynkach, w których nie wszczęto do tej pory sprzedaży, dotyczy wykupu przez wszystkich najemców jednocześnie;

 • 80% przy zapłacie ceny sprzedaży uiszczonej jednorazowo;

 • 60% przy sprzedaży ratalnej

bonifikaty przy sprzedaży lokali na obszarze wiejskim:

 • 90% przy zapłacie ceny sprzedaży uiszczonej jednorazowo;

 • 70% przy sprzedaży ratalnej

Ww. uchwała opublikowana jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl jak również wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4
(parter).

Jednocześnie informuję, że trwają prace legislacyjne nad Ustawą o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Zmiany dotyczyć będą m.in.:

 • wprowadzenie dla gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego obowiązku zawierania umów na czas oznaczony, nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 5 lat,

 • wprowadzenie zasad, że podstawowa stawka czynszu w publicznym sektorze mieszkaniowym powinna pokryć co najmniej koszty związane z utrzymaniem budynku,

 • oddanie do wyłącznej właściwości sądu orzekania o uprawnieniach do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu

 • dopuszczenie stosowania formuły najmu okazjonalnego lokali,

 • możliwość rozwiązania umowy najmu w sytuacji, gdy najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu nie tylko w tej samej miejscowości, ale również poza nią,

 • określenie w ustawie minimalnych progów dochodowych uprawniających do ubiegania się o najem lokalu komunalnego,

 • jednoczesne określenie rodzaju opłat, których zaległości mogą być podstawą wypowiedzenia stosunku prawnego,

 • w przypadku śmierci najemcy lokalu wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego umowa najmu będzie wygasać.

Osoby chcące nabyć lokal mieszkalny na dotychczasowych zasadach winny złożyć wniosek do 30.09.2012r. z uwagi na procedurę związaną ze sprzedażą.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 24-08-2012 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2012 08:36