Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarte nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Jelenin


Chojna, dnia 23 sierpnia 2012 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarte nieograniczone przetargi ustne
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Jelenin:

 

1. działka nr 173/8 o pow. 0,0907 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11 o pow. 0,0400

ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIVa, RIVb, ŁIII:

CENA WYWOŁAWCZA - 16 600,00, WADIUM - 1 660,00zł.

(W tym: 16 100,00 zł - działka

500,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 170,00 zł.

 

2. działka nr 173/9 o pow. 0,0907 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11 o pow. 0,0400

ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIVb, ŁIII:

CENA WYWOŁAWCZA - 16 600 zł , WADIUM - 1 660,00zł.

(W tym: 16 100,00 zł - działka

500,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 170,00 zł.

 

3. działka nr 173/10 o pow. 0,0906 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11 o pow. 0,0400

ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIVb, ŁIII:

CENA WYWOŁAWCZA - 16 600,00 zł , WADIUM - 1 660,00zł.

(W tym: 16 100,00 zł - działka

500,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 170,00 zł.

 

4. działka nr 173/12 o pow. 0,1022 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11 o pow. 0,0400

ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIVa, ŁIII:

CENA WYWOŁAWCZA - 17 600,00 zł , WADIUM - 1 760,00zł.

(W tym: 17 100,00 zł - działka

500,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 180,00 zł.

 

5. działka nr 173/13 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11 o pow. 0,0400

ha (droga dojazdowa), rodzaj użytku ŁIII:

CENA WYWOŁAWCZA - 17 600,00 zł , WADIUM - 1 760,00zł.

(W tym: 17 100,00 zł - działka

500,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 180,00 zł.

 

6. działka nr 173/14 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem w działce nr 173/11 o pow. 0,0400

ha (droga dojazdowa), rodzaj użytku ŁIII:

CENA WYWOŁAWCZA - 17 600,00 zł , WADIUM - 1 760,00zł.

(W tym: 17 100 zł - działka

500,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 180,00 zł.

 

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy nieruchomości przewidziane są pod zabudowę budynków rekreacyjnych.

 

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 4 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 od godz. 1040 do godz. 1130 co 10 minut.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 1 października 2012 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Ogłoszenia są opublikowane na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 8), telefon 91 414 1485 wew. 61.

 

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

 

 

 

 

2

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 24-08-2012 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 30-08-2012 08:58