Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny - działka nr 310/10 o pow. 0,15 ha


Chojna, dnia 23 sierpnia 2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny:

- działka nr 310/10 o pow. 0,15 ha, KW SZ1Y/00043270/2.

Nieruchomość niezabudowana, zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytki RIVa, RIVb, RV, S-RIVb.

Do nieruchomości jest utrudniony dojazd.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i małych domów mieszkalnych z usługami, handlem, pensjonatami wbudowanymi i wolnostojącymi.

CENA WYWOŁAWCZA - 16 000,00 zł, WADIUM - 1 600,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 160,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 4 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 o godz. 1020.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 1 października 2012 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Ogłoszenia są opublikowane na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 8), telefon 91 414 1485 wew. 61.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 24-08-2012 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2012 10:49