herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Informacja o komisji finansowej


INFORMACJA

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego odbędzie się w dniu
24 WRZEŚNIA 2012 R. (PONIEDZIAŁEK)
o godz. 11
.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24 lipca 2012 r.

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2012 roku
  i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna
  za I półrocze 2012 roku.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
  druk nr 1/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
  druk nr 2/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2012-2022. druk nr 3/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki
  nad zabytkami dla miasta i gminy Chojna na lata 2012-2015”. druk nr 4 /XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającą uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Starego Miasta
  w Chojnie. druk nr 5 /XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w 2012 roku - Kościół Mariacki w Chojnie. druk nr 6/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie Gminy Chojna. druk nr 7/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Gminy Chojna na lata 2012 - 2015. druk nr 8/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody
  na użyczenie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (tor motocrossowy)
  druk nr 9/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w m. Chojna, obręb 3.
  druk nr 10 /XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 7 miasta Chojna przy ul. Jagiellońskiej.
  druk nr 11 /XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej. (ul. Żółkiewskiego) druk nr 12/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia przepisu przejściowego w uchwale
  Nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna.
  druk nr 13/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. druk nr 14 /XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały nadania nazwy ulicy. druk nr 15/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. druk nr 16/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej w m. Chojna do kategorii dróg gminnych. druk nr 17/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu przez Gminę Chojna. (m. Krzymów) druk nr 18/XX/2012

 1. Analiza wykonania prac związanych z przebudową Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie.
  (p. A. Witek)

 1. Realizacja inwestycji gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów unijnych.
  (p. M. Hadrzyński)

 1. Procedury przetargowe i zamówienia publiczne w I połowie 2012 roku. (p. J. Wachholz)

 1. Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w I połowie 2012 roku. (p. M. Juzyszyn)

 1. Wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 24-09-2012 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2012 07:49