herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Informacja o komisji komunalnej


Informacja

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności
odbędzie się w dniu 25 WRZEŚNIA 2012r. (WTOREK) o godz. 12.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 19 kwietnia 2012 r., 27 czerwca 2012 r.
  i 25 lipca 2012 r.

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2012 roku
  i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna
  za I półrocze 2012 roku.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
  druk nr 1/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
  druk nr 2/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2012-2022. druk nr 3/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki
  nad zabytkami dla miasta i gminy Chojna na lata 2012-2015”. druk nr 4/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającą uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Starego Miasta
  w Chojnie. druk nr 5/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w 2012 roku - Kościół Mariacki w Chojnie. druk nr 6/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie Gminy Chojna. druk nr 7/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Gminy Chojna na lata 2012 - 2015. druk nr 8/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody
  na użyczenie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (tor motocrossowy)
  druk nr 9/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w m. Chojna, obręb 3.
  druk nr 10/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 7 miasta Chojna przy ul. Jagiellońskiej.
  druk nr 11/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej. (ul. Żółkiewskiego) druk nr 12/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia przepisu przejściowego w uchwale
  Nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna.
  druk nr 13/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. druk nr 14/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały nadania nazwy ulicy. druk nr 15/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. druk nr 16/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej w m. Chojna
  do kategorii dróg gminnych. druk nr 17/XX/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu przez Gminę Chojna. (m. Krzymów) druk nr 18/XX/2012

 1. Informacja nt. aktualnej sytuacji Związku Gmin Dolnej Odry.

 1. Zapoznanie ze stanem likwidacji azbestu w gminie.

 1. Wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 24-09-2012 07:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2012 07:47