herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

XX sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 28 września 2012 r. GODZ. 11.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady.

 4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wnioski Komisji.

 1. Informacja nt. podziału gminy Chojna na okręgi wyborcze.

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2012 roku i informacja
  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna za I półrocze 2012 roku.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
  druk nr 1/XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
  druk nr 2/XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2012-2022. druk nr 3/XX/2012 - projekt wycofany z porządku obrad

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Chojna na lata 2012-2015”. druk nr 4 /XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającą uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Starego Miasta w Chojnie. druk nr 5 /XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w 2012 roku - Kościół Mariacki w Chojnie. druk nr 6/XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie Gminy Chojna. druk nr 7/XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Gminy Chojna na lata 2012 - 2015. druk nr 8/XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody
  na użyczenie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (tor motocrossowy) druk nr 9/XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w m. Chojna, obręb 3.
  druk nr 10 /XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 7 miasta Chojna przy ul. Jagiellońskiej. druk nr 11 /XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej. (ul. Żółkiewskiego) druk nr 12/XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia przepisu przejściowego w Uchwale
  Nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna.
  druk nr 13/XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. druk nr 14 /XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały nadania nazwy ulicy. druk nr 15/XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. druk nr 16/XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej w m. Chojna do kategorii dróg gminnych. druk nr 17/XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu przez Gminę Chojna. (m. Krzymów) druk nr 18/XX/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 1. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 24-09-2012 07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2012 07:45