Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XVIII/ 186 /2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu na okres dłuższy niż 3 lata. 2012-09-28 13:21
UCHWAŁA NR XVIII/ 185 /2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 2012-09-28 13:20
UCHWAŁA NR XVIII/ 184 /2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w 2012 roku - Kościół Najświętszej Maryi Panny w Chojnie. 2012-09-28 13:19
UCHWAŁA Nr XVIII/ 183 /2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 2012-09-28 13:17
Uchwała Nr XVIII / 182 / 2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do współpracy niemieckich i polskich miast i gmin w ramach "Transgranicznego Planu Działania - Przyszłość Doliny Dolnej Odry" 2012-09-28 13:16
U C H W A Ł A Nr XVIII/ 181 /2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna. 2012-09-28 13:14
UCHWAŁA NR XVIII/180/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. 2012-09-28 13:14
UCHWAŁA NR XVIII/ 179 /2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. 2012-09-28 13:12
UCHWAŁA NR XVIII/ 178 /2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2011 r. 2012-09-28 13:12