Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 173,70m2, położonego w Chojnie, przy ul. Narciarskiej 57

 

 

                                                                                                                                            CHOJNA, 22.10.2012r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojnaogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 173,70m2, położonego w Chojnie, przy ul. Narciarskiej 57 wraz
z udziałem 714/1000 części w działce nr 10 o pow. 318m2, KW SZ1Y/00034777/0.

Do lokalu przynależą piwnice o pow. 182,40m2 i strych o pow. 53,28m2. W skład lokalu wchodzi
18 pomieszczeń, wejście do piwnicy odrębne, wejście na strych do wykonania we własnym zakresie.

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojna niniejsza działka oznaczona jest symbolem 14U – zabudowa usługowa (zakaz nadbudowy, rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku oraz zmiany funkcji usługowej, zakaz nie dotyczy zmiany branży), zakaz trwałego grodzenia terenu i podziału działki.

 

 

cena wywoławcza 390.000,00zł                                                    

Wadium: 39 000,00zł                                                                                                    

minimalne postąpienie 3 900,00zł

 

Wadium ww. wysokości  należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 7.01.2013r.

 

Sprzedaż lokalu niemieszkalnego zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535z 2004r.ze zmianami).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2013r. o godz. 10.00 wUrzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

-         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

            Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
            a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na
            odpłatne nabycie nieruchomości.

-         Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

-         Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

-         Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

-         Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

                                                                                                         

                                                                                                                                      Burmistrz

 

                                                                                                                                 Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 23-10-2012 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 23-10-2012 11:16