Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna: - działka nr 14 o pow. 0,12 ha


Chojna, dnia 22 października 2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna:

- działka nr 14 o pow. 0,12 ha, KW SZ1Y/00043389/9.

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z planem ogólnym, obowiązującym do 21.12.2002 r. nieruchomość oznaczona była jako tereny osiedlowe - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa i inne formy zagospodarowania nie powodujące uciążliwości dla otoczenia.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jest częściowo jako obszar rolnictwa, częściowo obszary zabudowane.

CENA WYWOŁAWCZA - 18 000,00 zł, WADIUM - 1 800,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 180,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 6 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 grudnia 2012 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Ogłoszenia są opublikowane na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 8), telefon 91 414 1485 wew. 61.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 24-10-2012 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2012 08:05