Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie gospodarstwa rolnego ,położonego w miejscowości Bara koło Chojny? przez POLDANOR S.A., ul. Dworowa 25, 77- 320 Przechlewo,

 

 Chojna, dnia 23 października 2012 r.


 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOJNY

 

Na podstawie art. Art..3  ust. 1,  art.  33 ust. 1, art.  71 ust. 2 pkt 1, art. 74 ust 1, pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.),

Podaje się do publicznej wiadomości 

 

informację o przystąpieniu  do prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 dla przedsięwzięcia polegającego na„Rozbudowie gospodarstwa rolnego ,położonego
w miejscowości  Bara koło Chojny” przez  POLDANOR S.A., ul. Dworowa 25,
77- 320 Przechlewo, reprezentowanego przez pełnomocnika Przedsiębiorstwo ,,EKOLOGPOL”, Henryk Dominiak, ul. Piaskowa 61, 72-010 Police.

 

 Miejsce lokalizacji inwestycji:  działka nr 1/15 obręb Bara, gm. Chojna,

 

            Przedsięwzięcie polega na:remoncie i przebudowie istniejącej fermy trzody chlewnej oraz budowie biogazowni rolniczej wraz ze zbiornikiem magazynowym
 i infrastrukturą towarzyszącą. W wyremontowanych obiektach fermy miałaby być prowadzona produkcja świń w systemie bezściołowym i ściołowym, w cyklu otwartym.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Chojny.

 Organem właściwym do opiniowania przedmiotowego przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie, a do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania,
w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Chojnie, w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska, pok. Nr 10, codziennie w godzinach od 7.15 – 15.15.

 Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać, w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu
w siedzibie, albo za pomocą środkówkomunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym – na adres:pio@chojna.pl – w temacie wniosku należy wpisać: BPI 6220.8.2012-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
W powyższej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone. Nie przewiduje się również rozprawy administracyjnej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Chojny.

 

 

 

Sporządziła:
J. Wiśniewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 24-10-2012 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2012 12:48