Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

zawiadamiam o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej- grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Marwice i Dębogóra wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Widuchowa

 

Chojna, dnia 08 listopada 2012r.

 

BPI.6733.6.2012.                  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08 listopada 2012 r. została  wydana decyzja Nr BPI.6733.6.2012. oustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej- grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Marwice i Dębogóra wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Widuchowa, położonych na terenie działek nr:

-   184, 186, 54, 78, obr. Widuchowa 1,

-  dz. nr: 3, obr. Widuchowa 2,

- dz. nr: 336, 7, 5, 2/2, 15/2, 412, 15/1, 16, 220, 224, 195, 200, 21/17, 21/3, 20, 149,21/5,21/6,22,23/35,23/88,23/10,23/48,24,26,25/8,25/7,25/6,114/2,114/3,150,163,176/5,334/6,236,187,178,152/3,158/4,21/16,21/23,21/9,149,obr. Dębogóra, gmina Widuchowa.

- 242,52/2,52/3,236/1,52/1,113,105,74,212, obr. Marwice, gmina Widuchowa

 

Inwestor: Gmina Widuchowa z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 8,

                 74 - 120  Widuchowa.

Inwestor: Enea Operator Sp.z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 9, 74-500 Chojna, pokój nr 9,           w godzinach pracy Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 09-11-2012 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 09-11-2012 12:31