Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o pow. zabudowy 602m2 i dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi (kioski handlowe), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/28 o pow. 4165m2, położonej w obrębie 7 miasta Chojna - centrum miasta.

 

                                                                                                                                          Chojna, dnia 15.11.2012r.

 

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

      

      

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o pow. zabudowy 602m2 i dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi (kioski handlowe), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/28 o pow. 4165m2, położonej w obrębie 7 miasta Chojnacentrum miasta.

 

Budynek handlowo-usługowy przeznaczony do rozbiórki natomiast budynki inne niemieszkalne (kioski handlowe) do przeniesienia lub rozbiórki.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – w części teren zabudowany oraz
w części przemysł i składy”. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”- inne tereny zabudowane.

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z 2004r. ze zmianami).

Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową na rzecz dojścia i dojazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 207/25, nr 207/26, nr 207/27, nr 207/29, położonych w obrębie 7 miasta Chojna.

 

cena wywoławcza1 100 000,00zł                                                          wadium: 110.000,00zł

minimalne postąpienie 11.000,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2013r. o godz. 10.45 wUrzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 21.01.2013r. (liczy się data dokonania wpłaty).  

 

-        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

            Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
            a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
            zgodę na  odpłatne nabycie nieruchomości.

-        Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

-        Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

-        Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

-        Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                                Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 15-11-2012 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 15-11-2012 09:04