Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8m.Chojna, działka nr 36/162 o pow. 5371m2, ul. Przemysłowa

 

 

 

Chojna, dnia 15.11.2012r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojnaogłasza czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8m.Chojna, działka nr 36/162 o pow. 5371m2, ul. Przemysłowa,
KW SZ1Y/00049725/9.

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego terenu. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – teren byłego lotniska. Zgodnie z  ewidencją gruntów
i budynków działka sklasyfikowana jako Bp.

Działka posiada dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, telefonicznej. Przez działkę przebiegają linie energetyczne. Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

cena wywoławcza 60 000,00zł                                                          wadium 6 000,00zł                 

minimalne postąpienie 600,00zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 21 grudnia 2012r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12. 

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia  17.12.2012r. (liczy się data wpłaty). 

 

-        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

-        Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

-        Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

-        Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

-        Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35
wew. 61

 

                                                                                                                           Burmistrz Gminy Chojna

                                                                                                                                 Adam Fedorowicz

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 15-11-2012 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 15-11-2012 14:39