Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na: 1. budowie linii kablowej SN 15 kV od linii 409/2 do 175/10/4/1 i rozłącznika sterowanego radiowo przy zejściu kablowym z linii 409/2/2

 

                                                                            Chojna, dnia 12 listopada 2012 r.

 

BPI.6733.11.2012                                      

 

                                     

                                             Z a w i a d o m i e n i e

                                        o wszczęciu postępowania

 

         Działając zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z ze zmianami), zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym  na:

1. budowie linii kablowej SN 15 kV od linii 409/2 do 175/10/4/1 i rozłącznika sterowanego radiowo przy zejściu kablowym z linii 409/2/2 na terenie działek nr:

- 171/6, 288/2, 289, położonych w obrębie Krajnik Dolny,

- 289/1, 290/1, 292, położonych w obrębie Krzymów.

2. wymianie słupowej stacji transformatorowej nr 40319 „ Krajnik Dolny – Pawilon” na stację kontenerową na terenie działki nr 288/2, położonej w obrębie Krajnik Dolny.

Jednocześnie informuję, że wystąpiono do właściwych instytucji o uzgodnienie w/w decyzji.

         W związku z powyższym zgodnie z art. 10 Kpa strony zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi do postępowania w ww. sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Remontów, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, pokój nr 9 w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Po tym terminie sprawa będzie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały.

 

Do wiadomości:

 

1. Pan Zbigniew Kozak -  pełnomocnik ENEA Operator  Sp. z o.o.–

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Jana Kasprowicza 14.

2. Strony postępowania.

3. BPI aa.

Do wiadomości:

 

1. Pan Zbigniew Kozak -  pełnomocnik ENEA Operator  Sp. z o.o.–

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Jana Kasprowicza 14.

2. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie –

75-122 Koszalin, Szczecińska 31.

3. Sp. z o.o „ Setpol” – 74-500 Chojna, Godków 37.

4. Baranowski Adam – 61-236 Poznań , Osiedle Jagiellońskie 47/7.

5. Tarnowski Stefan – 74-500 Chojna, Krupin 1.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 15-11-2012 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2012 09:14