Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę: - linii elektroenergetycznej 15 kV na terenie działek położonych w obrębie Jelenin, gmina Chojna.

 

                                                                            Chojna, dnia 09 listopada 2012 r.

 

BPI.6733.13.2012.                                     

 

 

 

                                      Z a w i a d o m i e n i e

                                    o wszczęciu postępowania

 

 

         Działając zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z ze zmianami), zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę:

- linii elektroenergetycznej 15 kV na terenie działek nr: 22/2, 411, 413, 417, 419, 425, 541.

- linii elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działki nr 425 położonych w obrębie Jelenin, gmina Chojna.

 

Jednocześnie informuję, że wystąpiono do właściwych instytucji o uzgodnienie w/w decyzji.

         W związku z powyższym zgodnie z art. 10 Kpa strony zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi do postępowania w ww. sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Remontów, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, pokój nr 9 w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Po tym terminie sprawa będzie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały.

 

 

Do wiadomości:

1. Pan Hubert Wolski –  firma „ Windtel” 74-400 Dębno, ul. Akacjowa 4 - pełnomocnik Enea Operator Sp. z o.o.

2. strony postępowania w aktach sprawy.

3. BPI aa.

 

 

 

 

Do wiadomości:

1.     Pan Hubert Wolski –  firma „ Windtel” 74-400 Dębno, ul. Akacjowa 4 - pełnomocnik Enea Operator Sp. z o.o.

2.     Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice, 74-505 Mieszkowice, Moryńska 1.

3.     Zakład Energetyczny – 71-087 Szczecin, Hieronima Derdowskiego 2.

4.     BPI aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 15-11-2012 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2012 09:16