herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

XXIII sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 30 listopada 2012 r.

GODZ. 11.00

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady.

 4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wnioski Komisji.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  druk nr 1/XXIII/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. druk nr 2/XXIII/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna
  na lata 2012-2022. druk nr 3/XXIII/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
  na okres dłuższy niż 3 lata. (ul. Ogrodowa - EDO Human Group)druk nr 4/XXIII/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 9, położonego w Chojnie przy ul. Różanej. (p. Cz. H. Kusiak zam. Chojna - garaż) druk nr 5/XXIII/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 6, położonego w Chojnie przy ul. Różanej (p. A. Czerwińska zam. Chojna - garaż) druk nr 6/XXIII/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Chojna
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  na rok 2013. druk nr 7/XXIII/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 23-11-2012 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 23-11-2012 10:03