Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 42/2, położona w obrębie 2 miasta Chojna wraz z udziałem do 1/3 części w działce dojazdowej nr 42/1 o pow. 0,0959 ha


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00044045/3

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 42/2, położona w obrębie 2 miasta Chojna wraz z udziałem do 1/3 części w działce dojazdowej nr 42/1 o pow. 0,0959 ha.

Powierzchnia nieruchomości

0,1010 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Chojna, przy ul. Rogozińskiego. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek - RIIIb. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, usługowej z dostępem do drogi publicznej oraz do urządzeń komunalnych (woda, kanalizacja, energia elektryczna). Wysoki poziom wód gruntowych.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy działka przewidziana jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

56 500,00 zł + 23% VAT

w tym: 47 500,00 zł (działka)

9 000,00 (udział w działce dojazdowej)

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 42/2 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu wraz z udziałem do 1/3 w działce nr 42/1, stanowiącej działkę dojazdową.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia

3 stycznia 2013 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą, w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz z usunięciem
z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Chojna, dnia 22 listopada 2012 r.

Z up. Burmistrza

mgr Wojciech Długoborski

Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 26-11-2012 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 26-11-2012 12:22