Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 211/1 położona w obrębie Strzelczyn


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00041417/1

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 211/1 położona w obrębie Strzelczyn

Powierzchnia nieruchomości

0,30 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Strzelczyn. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek - RVI. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy siedliskowej, cmentarza, lasu.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Chojna działka oznaczono jest w części jako obszar rolnictwa, w części las.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

15 000 zł

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 211/1 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia

2 stycznia 2013 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą, w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz z usunięciem
z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Chojna, dnia 21 listopada 2012 r.

Z up. Burmistrza

mgr Wojciech Długoborski

Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 26-11-2012 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2012 12:25