herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Informacja o komisji kultury


Informacja
Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej
odbędzie się w dniu
19 grudnia 2012 r. (środa) o godz. 13.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia wspólnego stałych Komisji z dnia 30 listopada 2012 r.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2013.
  druk nr 4/XXIV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2013-2021. druk nr 5/XXIV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna. druk nr 6/XXIV/2012 (projekt regulaminu znajduje się również na stronach internetowych: www.ckchojna.pl i www.chojna24.pl )

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.
  (TK Telekom - Lisie Pole) druk nr 7/XXIV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.
  (Lisie Pole - PKP) druk nr 8/XXIV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna
  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynków.
  (Lisie Pole - PKP) druk nr 9/XXIV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
  na okres dłuższy niż 3 lata. (restauracja Rycerska w Chojnie) druk nr 10/XXIV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych. (M.R. Olechnowscy zam. Krajnik Dolny) druk nr 11/XXIV/2012

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. (Enea) druk nr 12/XXIV/2012

 1. Wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 14-12-2012 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2012 14:48