herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji 28.12.2012


Porządek obrad

XXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 28 grudnia 2012 r.

GODZ. 11.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady.

 4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wnioski Komisji.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
  druk nr 1/XXIV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
  druk nr 2/XXIV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna
  na lata 2012-2022. druk nr 3/XXIV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2013.
  druk nr 4/XXIV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2013-2021. druk nr 5/XXIV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna. druk nr 6/XXIV/2012 (projekt regulaminu znajduje się również na stronach internetowych: www.ckchojna.pl i www.chojna24.pl )

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.
  (TK Telekom - Lisie Pole) druk nr 7/XXIV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.
  (Lisie Pole - PKP) druk nr 8/XXIV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna
  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynków.
  (Lisie Pole - PKP) druk nr 9/XXIV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (restauracja Rycerska w Chojnie)
  druk nr 10/XXIV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych. (M.R. Olechnowscy zam. Krajnik Dolny) druk nr 11/XXIV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. (Enea) druk nr 12/XXIV/2012

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 14-12-2012 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2012 14:53