Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 9 - Lisie Pole PKP


DRUK nr 9 /XXIV

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr XXIV/ 2012

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458;
z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz. 1287 i z 2012 r., poz. 567 - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Chojna od Polskich Kolei Państwowych
z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej
i własności budynków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 757/4 o pow. 0,2177 ha, położonej w obrębie Lisie Pole.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXIV/ /2012

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia grudnia 2012r.

W dniu 31 maja 2012 r. PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Szczecinie złożył wniosek w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem nieczynnego dworca kolejowego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 757/4 o pow. 0,2177 ha, położonej w obrębie Lisie Pole w trybie mieszanym,
tzn. częściowo w trybie art.66 § 1 ust.2 ustawy Ordynacja podatkowa (zaległości podatkowe)
a częściowo nieodpłatnie w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Powołany przepis stanowi, że mienie PKP SA może być przekazane nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność jednostkom samorządu terytorialnego, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, służącymi wykonaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu.

Burmistrz Gminy Chojna wyraża wstępne zainteresowanie przejęciem tej nieruchomości, mogącej służyć realizacji własnych zadań gminy, w szczególności na cele rozwojowe gminy.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie istnieją formalnoprawne przesłanki do przejęcia użytkowania wieczystego wyżej wymienionej nieruchomości.

W tym stanie rzeczy przyjęcie proponowanego projektu uchwały jest uzasadnione.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 14-12-2012 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2012 15:01