Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna: - działka nr 14 o pow. 0,12 ha


Chojna, dnia 27 grudnia 2012 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna:

 

- działka nr 14 o pow. 0,12 ha, KW SZ1Y/00043389/9.

 

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z planem ogólnym, obowiązującym do 21.12.2002 r. nieruchomość oznaczona była jako tereny osiedlowe - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa i inne formy zagospodarowania nie powodujące uciążliwości dla otoczenia.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jest częściowo jako obszar rolnictwa, częściowo obszary zabudowane.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 18 000,00 zł, WADIUM - 1 800,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 180,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 14 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 o godz. 1000.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 lutego 2013 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1485 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl.

 

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 15-01-2013 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 15-01-2013 14:34